Els clients de l’assessoria fiscal de RM ASSESSORS ens donen un excel·lent.

Som assessors fiscals del Col·legi API de Girona i en l’enquesta anual de satisfacció els seus col·legiats i associats han puntuat la qualitat dels nostres serveis en un 8,8 sobre 10.

Un any més volem agrair al Col·legi API de Girona i a tots els seus membres, la confiança que ens venen dispensant.