Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Relacionem tot seguit alguns dels ajuts i subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya i que estan vigents a dia d’avui.

Ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 8.359 de data 8/3/2021. Termini sense determinar. Organisme oficial: Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement.

Us podeu informar clicant aquí.

Ajuts associats al contracte global d’explotació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Núm. de butlletí: 8374. Data de publicació: 26/03/2021. Termini: sense determinar. Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Us podeu informar clicant aquí.

Ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. de butlletí: 8366. Data de publicació: 16/03/2021. Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Us podeu informar clicant aquí.

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. de butlletí: 8366. Data de publicació: 16/03/2021. Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Us podeu informar clicant aquí.

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís trucant al 972 208 258, o per correu electrònic adreçat a info@rm-assessors.cat.