Mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional a aplicar després de la fi de l’estat d’alarma

En el BOE del dia 5 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en l’ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

Destaquem les mesures següents:

Mesures referides al control sanitari dels passatgers internacionals

Els passatgers amb origen en qualsevol aeroport o port situat fora del territori espanyol hauran d’omplir un formulari de control sanitari Una vegada emplenat el formulari de control sanitari que generarà un codi QR la presentació del qual serà imprescindible abans de l’embarcament i a l’arribada a Espanya.

Mesures aplicables a les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal

Aquestes mesures no s’apliquen a Catalunya on fins el 24 de maig segueix vigent la prohibició de celebrar reunions de comunitats de propietaris de més de 6 persones.

Mesures relatives a situacions de vulnerabilitat econòmica i social

Aquestes mesures suposen:

  • Prorrogar fins al 9 d’agost de 2021 la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables,
  • Ampliar fins al 9 d’agost de 2021 la suspensió dels procediments i llançaments d’habitatge en situacions de vulnerabilitat.
  • Ampliar, en aquells contractes amb el venciment establert entre el 9 de maig i el 9 d’agost de 2021, la possibilitat d’aplicar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos.
  • Estendre, fins al 9 d’agost de 2021, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendadora sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o una «gran tenidora» 
  • Ampliar fins al 9 d’agost de 2021 el termini en el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge podran presentar la sol·licitud de compensació.

Mesura relativa a les societats laborals i participades

Es prorroga per vint-i-quatre mesos més el termini de trenta-sis mesos perquè les societats laborals constituïdes inicialment per 2 socis treballadors puguin obtindre la qualificació de «Societat Laboral» 

Mesura sobre l’ús del fons d’educació i promoció de les cooperatives

La mesura permet destinar, fins al 31 de desembre de 2021, el fons d’educació i promoció a qualsevol activitat que ajudi a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada de la COVID-19,

Mesures relatives a la compatibilitat de la pensió de jubilació dels professionals sanitaris amb l’acompliment d’activitat motivada per la crisi sanitària de la COVID-19

Es mantindrà fins al 31 de desembre de 2021 la possibilitat de fer compatible la pensió de jubilació amb la prestació de serveis sanitaris relacionats amb el Covid-19

Som Gestors Administratius. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.