Ajuts econòmics de la Generalitat. El termini finalitza el 30 de juliol

El passat dia 20 de juliol es va publicar en el DOG l’Ordre ECO/153/2021 per la qual s’acorda obrir un tràmit d’inscripció prèvia, durant el període 21/7/21 al 30/7/2021, per accedir als ajuts extraordinaris que es destinaran a reduir l’endeutament dels autònoms i les empreses més afectades per la crisis sanitària del COVID-19.

Aquests ajuts s’hauran de destinar a satisfer el pagament dels deutes contrets per les empreses des del dia 1 de març del 2020 al dia 31 de maig del 2021. Destaquem el següent:

Qui pot optar als ajuts ?

Tots els empresaris o professionals que hagin estat adscrits als sectors d’activitat previstos a la classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009) durant els exercicis 2019 i 2020, que segueixin en l’activitat, sempre que el seu volum d’operacions anual hagi experimentat una caiguda de més d’un 30% durant l’exercici 2020 respecte del 2019.

Quins son els compromisos i obligacions que cal complir ?

  • Mantenir l’activitat almenys fins 30/6/2022.
  • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
  • No aprovar increments en la retribució de l’alta direcció durant almenys 2 anys des de la concessió de l’ajut.
  • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l’aplicació dels fons rebuts que s’estableix a la base reguladora de l’ajuda i posar-ho a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

A quina finalitat s’haurà de destinar l’ajut que es rebi ?

S’haurà de destinar al pagament de proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com les despeses fixes pendents de pagament, sempre i quan s’haguessin meritat entre els dies 1/3/2020 a 31/5/2021 i provinguin de contractes anteriors al 13/3/2021.

Com s’ha de demanar ?

S’ha de tramitar telemàticament a través del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Us podem ajudar en el tràmit si ens contacteu a info@rm-assessors.cat, o al telèfon 972208258.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.