COVID-19. S’amplia fins al 30 de setembre el termini de cobertura dels ajuts directes a pimes i autònoms

Mitjançant el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre s’amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre, el termini de cobertura dels ajuts directes a autònoms i empreses en resposta a la pandèmia.

Ampliació del termini fins el 30 de setembre:

S’amplia en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre, el termini de cobertura dels ajuts.

Aquesta ampliació permetrà que les comunitats autònomes que encara disposen de part dels recursos assignats realitzin noves convocatòries d’ajuts fins a final d’any.

Els ajuts es podran destinar a compensar pèrdues:

Els autònoms i empreses podran destinar l’ajut a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que s’hagin generat entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret llei 5/2021.

Requisits:

  • Les empreses receptores no podran tenir el seu domicili en un paradís fiscal, ni estar en concurs, ni haver cessat l’activitat en el moment de la sol·licitud.
  • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  • Certificar una caiguda d’ingressos de, com a mínim, el 30%, respecte del 2019. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar a final d’abril un reial decret en el qual incloïa un canvi substancial, per la qual cosa estenia l’ajut per a aquells que també van tenir pèrdues en 2019, l’any anterior a la pandèmia, a causa de circumstàncies excepcionals.

Quantia màxima dels ajuts:

Els ajuts no podran superar aquests límits màxims:

  • 3.000 € per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en IRPF.
  • Per a empresaris i professionals el volum d’operacions anual dels quals hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà:
  1. El 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de deu empleats.
  2. El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de deu empleats.

Com sigui que en el cas de Catalunya aquesta ampliació queda pendent de que la Generalitat publiqui noves convocatòries d’ajuts, es important que en cas d’estar-hi interessats us mantingueu en contacte amb els nostres assessors fiscals.

Som Gestors Administratius i assessors fiscals. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.