Desapareix el límit de preu en el lloguer d’habitatges

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional part de la llei catalana que regula el preu del lloguer en considerar que alguns articles envaeixen competències estatals.

La Llei 11/2020 va limitar el preu del lloguer dels habitatges en determinades poblacions de Catalunya en les que hi havia més demanda que no pas oferta. Aquesta limitació que operava actualment a Blanes, Figueres, Girona i Salt, ha quedat sense efecte per la sentència que comentem. Destaquem el següent:

Disposicions que han estat anul·lades

Aquesta sentència declara nuls els articles 1, 6 a 13, 15 i 16.2. de la llei 11/2020 de Catalunya, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.
 
També declara nul·les les disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta; la disposició transitòria primera, i les disposicions finals tercera i quarta, lletra b), d’aquesta mateixa llei de contenció de rendes.

Efectes de la sentència del Tribunal Constitucional

Entrada en vigor A partir d’avui, 8 d’abril de 2022.

La sentència tindrà efectes a partir del dia 8 d’abril de 2022. Podeu accedir al text de la sentència clicant aquí. Destaquem el següent:

  • Contractes signats fins el 7 d’abril de 2022.: Es mantindran en els seus termes i no quedaran afectats per la sentència que comentem.
  • Contractes que es signin a partir del 8 d’abril de 2022: Les parts podran acordar lliurament la renda que considerin convenient quan no es tracti d’habitatges de protecció oficial.
Som agents immobiliaris i administradors de finques. Consulteu-nos sense compromís.

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.