Ajuts per la digitalització de les empreses d’entre 3 i 9 empleats

Obert el termini de sol·licituds per als ajuts destinats a la digitalització d’empreses (KIT DIGITAL) d’entre 3 i 9 empleats que es podran demanar a partir del dia 2 de setembre.

Red.es ha publicat la segona convocatòria d’ajuts del programa Kit Digital. Destaquem el següent:

Destinataris

Petites i mitjanes empreses d’entre 3 i 9 empleats, que podran sol·licitar bons de 6.000 euros per a la seva digitalització a partir del 2 de setembre.

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, i es computarà des del 2 de setembre de 2022 a les 11.00 hores fins al 2 de setembre de 2023 a les 11.00 hores.

A què podrà destinar aquest ajut?

Les empreses podran contractar la prestació de serveis d’un catàleg de 12 categories de solucions de digitalització: lloc web i presència bàsica a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eina d’oficina virtual, comunicacions segures, ciberseguretat i s’afegeixen les categories de presència avançada a internet i marketplace.

Una altra de les novetats dins del catàleg afecta la categoria lloc web i presència bàsica a internet. Amb la modificació de les bases, serà necessari que s’inclogui l’alta del domini per al beneficiari durant un termini mínim de dotze mesos, el beneficiari serà el titular d’aquest domini i sempre que aquest no en tinguin un de previ al desenvolupament de la solució. En aquesta categoria apareix també la funció multilingüe. Canvien alguns requisits de la categoria de solució factura electrònica i en la categoria de gestió de processos es permet la incorporació de mòduls individuals.

Tots els canvis del catàleg es poden consultar en l’ordre de bases que pot trobar aquí: Disposició 12734 del BOE núm. 181 de 2022

Quin import d’ajut puc obtenir?

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de 6.000 €.

Com es calcula el nombre d’empleats de l’empresa?

Tenint en compte les dades de treballadors existents en el règim general de la Seguretat Social i en el règim especial de treballadors autònoms.

Principals requisits de participació:

  • Tenir una antiguitat mínima de sis mesos.
  • No tenir la consideració d’empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i a la Seguretat Social.
  • No superar el límit d’ajuts de minimis.
  • Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pime.

No podran ser beneficiaris

 Entre d’altres, no podran ser beneficiaris els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Més informació

Per a més informació: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-ii

Som Gestors Administratius i tramitem els ajuts per la digitalització. Consulteu-nos sense compromís

    He llegit i accepto la Política de privacitat i la Política de cookies.